Author Archives: Vlada

Lean management

Zejména díky nástupu ekonomické recese, která v roce 2009 naplno pronikla do českého stavebnictví se i stavební společnosti začali zamýšlet nad efektivitou a štíhlostí své výroby. Úsporná opatření, propouštění a ostatní aktivity, s nimiž se firmy v důsledku snižujícího se počtu stavebních zakázek a objemu stavební výroby byly nuceny potýkat, vyústily v hledání nových nástrojů a metod úspory financí…. … Continue Reading

Situace IT ve stavebnictví

Podobně jako v mnoha jiných průmyslových odvětvích, i informační technologie zastupují ve stavebnictví významnou roli. Avšak v porovnání s ostatními sektory, stavebnictví je i pro výpočetní a informační technologie velmi specifické. Pravděpodobně je to zapříčiněno zejména následujícími anomáliemi: Významné množství sezónních pracovníků Projekty … Continue Reading