Konvenční vs. speciální nástroje LM

Níže uvedená tabulka srovnává výhody a nevýhody konvenčních a speciálních softwarových aplikací lean managementu. Konvenční SW nástroje Výhody + Snadno dostupné V podvědomí uživatele Mnoho lokalizací a jazykových mutací Mnohostrannost a variabilita nástroje Není nutné kupovat další licenci Nevýhody - Není … Continue Reading
Featured Post

Nástroje lean managementu

Lean management (LM) není jen soubor Lean nástrojů, je to zejména přístup, metodika k výrobě s cílem minimalizace prostojů, ztrát, nákladů, za dodržení vysoké kvality a maximální spokojenosti zákazníka. Nejedná se o novou metodiku jak by se mohlo zdát, avšak základní principy … Continue Reading

Featured Post

Lean management

Zejména díky nástupu ekonomické recese, která v roce 2009 naplno pronikla do českého stavebnictví se i stavební společnosti začali zamýšlet nad efektivitou a štíhlostí své výroby. Úsporná opatření, propouštění a ostatní aktivity, s nimiž se firmy v důsledku snižujícího se počtu stavebních zakázek a objemu stavební výroby byly nuceny potýkat, vyústily v hledání nových nástrojů a metod úspory financí…. … Continue Reading

Featured Post

Situace IT ve stavebnictví

Podobně jako v mnoha jiných průmyslových odvětvích, i informační technologie zastupují ve stavebnictví významnou roli. Avšak v porovnání s ostatními sektory, stavebnictví je i pro výpočetní a informační technologie velmi specifické. Pravděpodobně je to zapříčiněno zejména následujícími anomáliemi: Významné množství sezónních pracovníků Projekty … Continue Reading

Featured Post