Lean management (LM) není jen soubor Lean nástrojů, je to zejména přístup, metodika k výrobě s cílem minimalizace prostojů, ztrát, nákladů, za dodržení vysoké kvality a maximální spokojenosti zákazníka. Nejedná se o novou metodiku jak by se mohlo zdát, avšak základní principy vycházejí z logického uvažování jenž bylo a je v různých režimech, obdobích a firmách aplikováno. Základy LM jako takového jsou přisuzovány zakladatelům společnosti Toyota, jež pravděpodobně poprvé nástroje a metodiku zformulovali. Toyota byla po dlouhou dobu vzorem i pro ostatní automobilky. Dnes se tento přístup šíří napříč průmyslovými odvětvími a není již výsadou pouze strojního průmyslu.

Filosofie a metodika LM nabízí možnost užití řady nástrojů, technik. Softwarové nástroje LM můžeme rozdělit do dvou základních kategorií:

  • Současné / konvenční nástroje
    • např. MS Excel, MS PowerPoint
  • Pokročilé / speciální nástroje
    • např. Claim it! [4]

Zatímco současné / konvenční LM software nástroje jako např. tabulkový procesor MS Excel je standardnímu uživateli snadno dostupný, licenci již vlastní a umí s ním i zacházet, dostupnost pokročilého LM software konečnému uživateli je podstatně komplikovanější. Přesto obě kategorie SW mají své místo na trhu, jsou jedna druhé nezastupitelná a obě představují množství výhod i nevýhod. Vycházíme z předpokladu, že aby mohl uživatel konvenční nástroj k určité Lean činnosti používat, je nutné si alespoň pomocí jednoduchých funkcí potřebný nástroj naprogramovat / vytvořit.

Comments are closed.