Níže uvedená tabulka srovnává výhody a nevýhody konvenčních a speciálních softwarových aplikací lean managementu.

Konvenční SW nástroje

Výhody +

 • Snadno dostupné
 • V podvědomí uživatele
 • Mnoho lokalizací a jazykových mutací
 • Mnohostrannost a variabilita nástroje
 • Není nutné kupovat další licenci

Nevýhody –

 • Není specializován pro danou činnost
 • Pro speciální činnosti často nutný plugin
 • Často nutný programátor pro naprogramování aplikace
 • Není dostupný manuál ani zákaznický servis pro speciální činnost
 • Společnost musí metodiku dobře znát, aby si nástroj vytvořila, přizpůsobila
 • Obtížná aktualizace
 • Nesnadné propojení s mobilními aplikacemi

Speciální SW nástroje

Výhody +

 • Specializovaný fungující nástroj
 • Není nutnost dalších pluginů
 • Není nutný programátor, aplikace je již kompletně naprogramována
 • Uživatelská příručka, zákaznický servis
 • Jednoduchá a nenákladná aktualizace
 • Snadné a automatické propojení s mobilními zařízeními

Nevýhody –

 • Horší dostupnost pro uživatele
 • Není automaticky v podvědomí, nutný marketing a osvěta
 • Relativně jednoúčelový nástroj
 • Nutný nákup licence

Stejně jako v případě jakýchkoliv inovací, i zavádění či udržení Lean managementu (LM) ve stavebním podniku má své překážky a odpůrce, které částečně rovněž vyplývají z aktuální situace IT ve stavebnictví. Dalším zdrojem překážek implementace a užití nových metod a nástrojů je celkově spíše negativní postoj pracovníků stavebního průmyslu k zaváděným metodám.

Níže uvedený seznam popisuje několik hlavních překážek implementace a udržení LM:

 • Neprofesionálně vyvinuté, nedovyvinuté, neotestované IT LM nástroje
 • Nevhodně použité Lean metodiky
 • Chybějící efektivní LM IT nástroje
 • Lean metodiky nejsou dostatečně upraveny a napasovány na korporátní užití
 • Nedostatečný počet pracovníků věnující se přímo LM nebo proškolování zaměstnanců
 • Nedostatečné proškolení všech zaměstnanců firmy
 • Chybná interpretace základní myšlenky LM a s ním souvisejících metod
 • Nedostatečná vnitrofiremní podpora a důraz na LM od vedoucích pracovníků, vnitrofiremních nařízení a směrnic
 • Velké koncernové společnosti jsou do určité míry svázány jednotnou firemní politikou mateřské společnosti. Oficiální implementace vlastních nebo samostatně iniciovaných IT nástrojů bývá značně komplikovaná

Na závěr příspěvku je nutné říci, že vyvíjené profesionální SW řešení Claim it! spadá do kategorie pokročilé / speciální SW nástroje, přičemž disponuje všemi výše uvedenými výhodami a propojením na webový portál.

Comments are closed.