Podobně jako v mnoha jiných průmyslových odvětvích, i informační technologie zastupují ve stavebnictví významnou roli. Avšak v porovnání s ostatními sektory, stavebnictví je i pro výpočetní a informační technologie velmi specifické.

Pravděpodobně je to zapříčiněno zejména následujícími anomáliemi:

 • Významné množství sezónních pracovníků
 • Projekty jsou téměř bez výjimky realizovány v terénu, mimo továrny nebo výrobní haly
 • Celková počítačová gramotnost je vzhledem k významnému počtu dělníků nižší než v ostatních odvětvích
 • Zvláštní požadavky na výpočetní techniku používanou v terénu / na stavbách – technika / zařízení musí být odolné a bytelné konstrukce
 • Mnohdy nevhodné vybavení pro práci na stavbě
 • Nevůle a nedůvěra pracovníků středního a vyššího věku se učit novým nástrojům a metodám
 • Na stavbě často chybí zázemí s kvalitní připojení na internet, dobrým telefonním signálem a dostupnými místy pro nabíjení zařízení
 • Krátká výdrž baterií v přenosných výpočetních zařízeních (zejména notebook, smartphone, tablet)
 • Nedostatečná profesionalita vytvořených aplikací, které mají společnosti nařízeno užívat
 • Chybějící systematika při zavádění nových SW a metodik – díky předchozím negativním zkušenostem se SW a metodikami jsou často novinky brány jako „nutné zlo“ a bez vyzkoušení automaticky odmítány, aniž by záleželo na kvalitě zpracování či efektivitě nástroje
 • IT systémy nejsou brány ve stavebních firmách jako nástroje pro ulehčení a zefektivnění práce. Panuje názor: „My stavíme“, „Hlavní je stavět“, „My jsme stavební firma, nikoliv výpočetní“
 • Vzhledem ke komplexnosti stavební výroby, množství výrobků, dodavatelů a odběratelů je každý projekt jedinečný přičemž obsahuje velké množství dat

Tyto a další anomálie zapříčiňují zaostávání stavebnicí zejména po stránce informačních technologií za ostatními sektory průmyslu a brzdí tak vývoj a uplatnění inovativních technologií, metod, nástrojů, materiálů a mechanizace. Prohlubování rozdílů v IT mezi jednotlivými sektory pak omezuje spolupráci na projektech napříč více průmyslovými odvětví.

Výše popsaná situace představuje významný potenciál pro rozvoj informačních technologií ve stavebnictví a jsou výzvou pro odborníky, jenž disponují nejen znalostmi v IT, ale rovněž ve stavebnictví.

Comments are closed.