Aktualizace dat

Aby jste měl počas práce s aplikací nejnovější informace je synchronizace nevyhnutná.

Veškerá data se Vám synchronizují po každém novém přihlášení do aplikace. Pokud se

nebudete z aplikace odhlašovat,  je důležité pro aktualizaci dat, abyste prováděli

synchronizaci v průběhu projektu.

Nejrychlejší načítání aktuálních dat vykonáte přímo v aplikaci. Pro načítání nových vad

nebo aktualizaci projektu se musíte nacházet na obrazovce Projekty.

1. Klikněte na ikonu šipky.

    Po správním provedení, se Vám zobrazí okno, Stahování dat médií a následně Data ze serveru byla úspěšně stažená.

refresh

Screenshot_2016-04-08-12-51-18