Smazání složky

Upozornění
Poté, co smažete složku, budou všechny podsložky a události dané složky smazány taktéž. Celá složka se již nebude zobrazovat všem uživatelům projektu.

Pokud už nepotřebujete vy ani vaši kolegové, či subdodavatelé vykonávat změny v složke, nebo si ji zobrazovat, můžete ji smazat.

  1. Klikněte na složku a otevřete ji.

Ve středu horní části obrazovky se Vám zobrazí název vybrané složky.

2. Klikněte na ikonu v pravém horním rohu @i. Zobrazí se Vám detail složky.

 

3. Poslední řádek úpravy se nazýva Smazat. Klikněte na toto tlačítko a složka se smaže.