Synchronizace projektu a načítání nových dat

Aby jste měl počas práce s aplikací nejnovější informace je synchronizace nevyhnutná.

Veškerá data se Vám synchronizují po každém novém přihlášení do aplikace. Pokud se

nebudete z aplikace odhlašovat,  je důležité pro aktualizaci dat, abyste prováděli

synchronizaci v průběhu projektu.

 

Nejrychlejší načítání aktuálních dat vykonáte přímo v aplikaci. Pro načítání nových vad

nebo aktualizaci projektu se musíte nacházet na obrazovce Projekty.

1. Pomocí pohybu prstu směrem ze shora dolů na obrazovce potáhnete projekty.

    Po správním provedení, se Vám zobrazí ikona, Stahuji data a následně Synchronizace byla úspěšná.

 

2d

2e