Šetření mobilních dat

Pro nastavení a změnu odesílaní dat z aplikace se musíte nacházet na obrazovce Projekty

  1. Klikněte na ikonu menu .

 

2. Klikněte na Nastavení 

 

 

3. Klikněte na Nastavení aplikace. Zde si můžete nastavit stahování médií.

4. Po zakliknutí tlačítko zmodrá – funkce je zapnuta.

Upozornění
Zapnuta funkce šetří mobilní dáta. Umožní Vám odesílat a přijímat přílohy pouze po přípojení na síť Wi-Fi.