Uživatelé na projektu

Pro zobrazení projektu kolegům a subdodavatelům je potřebné připojit je k vybranému projektu.

Uživatele je k projektu možno připojit až když máte projekt otevřený.

  1. Na obrazovce Projekty klikněte na projekt a otevřete ho.

   Ve středu horní části obrazovky se Vám zobrazí název vybraného projektu.

 

 

Pro veškeré změny vstupte do detailu projektu

2.Klikněte na ikonu v pravém horním rohu @i

3.2.0b kopie

 

3. Klikněte na tlačítko Uživatelé na projektu.

   Následně se Vám zobrazí uživatelé, kteří už jsou k projektu přiřazeni.

 

4. Pro přidání nových uživatelů klikněte na ikonu +.

 

Zobrazí se Vám všichni uživatelé v organizaci, mezi kterými si můžete vybírat.

5. Pokud má uživatel v řádku připsáno Zvolen, je v projektu již připsán s konkrétní rolí.

6. Pro přidání nového uživatele na projekt klikněte na tlačítko Vybrat, v řádku kde se nachází jeho jméno.

 

7. Pokud kliknete na nesprávného uživatele, kterému nechcete přiřadit žádnou roli, klikněte na ikonu šipky @< .

    Dostanete se spět na obrazovku Uživatelé projektu.

8. Na obrazovce Výběr role pro konkrétního uživatele, mu můžete přiřadit jednu ze čtyř rolí, kterou bude zastávat v projektu.

    V řádku role, kterou chcete přiřadit uživateli, klikněte na Zvolit.

9. Pro přidání ostaních členů projektu opakujte tenhle postup.

10. Pokud chcete obrazovku Uživatelé projektu opustit, klikněte na ikonu šipky @<.