Nová složka

  1. Na obrazovce Projekty klikněte na projekt a otevřete ho.

Přidávat nové složky můžete do projektu nebo jiných složek.

Ve středu horní části obrazovky se Vám zobrazí název vybraného projektu/složky do kterého budete novou složku tvořit.

2. Klikněte na ikonu +.

nova složka

3. Pro tvorbu nové složky klikněte na ikonu složky.

nova složka 2

4. Pojmenujte složku vyplnením Názvu složky.

5. Po vyplnení údajů klikněte na ULOŽIT.

nazev složky

Vložit výkres ke složce

1. Výkres ke složce přidejte kliknutím na tlačítko VLOŽIT.

 Výkresy které můžete takto přidávat musí být ve formátu .PNG, .JPEG.

2. Po načítání výkresu, tlačítkem ULOŽIT  vytvoříte složku s výkresem.

Upozornění
Výkresy se automaticky propisují i všem svým podsložkám. Vždy se výkres přiřadí i ku nižším složkám, pokud nebyl nahrazený jiným výkresem přiřazeným ke podsložce.

složka s výkresem uložit