Přihlášení do aplikace

Přihlašovací jméno a heslo Vám bylo zasláno na Váš email.

  1. Klikněte na tlačítko Login.

1a2

2. Vyplňte emailovou adresu a heslo.

3. Klikněte na tlačítko Přihlásit.

Upozornění
Při stahovaní dat a médií neopouštějte a nezavírejte prostředí aplikace. Počkejte, pokud stahování neskončí, a neobjeví se na obrazovce hláška, Synchronizace byla úspěšná. Pokud opustíte prostředí aplikace během stahování a aktualizace dat, médií, tok informací se přeruší. Nebudete mít všechny aktuální údaje.

 

Odhlášení z aplikace

Pro odhlášení z aplikace se musíte nacházet na obrazovce Projekty

  1. Klikněte na ozubené kolo  .

2a

 

2. Klikněte na Odhlásit se.

1e