Workflow –Aktuální stav dokončenosti

Kontrolujte a pracujte na odstranění ihned. Vadu přímo delegujete na dodavatele a posouváte do stavu v řešení .

Odpověď se vrátí uvedením vady do stavu ke kontrole . Procesy vám umožňují kontrolovat průběh aktuálního stavu dokončenosti události .

  1. Klikněte na událost a otevřete ji.

Ve středu horní části obrazovky se Vám zobrazí název vybrané složky a obrazovka detailu události.

5.4.0

 

Událost se může nacházet ve 3 stavech dokončenosti/ rozpracovanosti.

Stav „Vytvořeno“ – nyní je událost zaznamenaná a čeká se, až ji subdodavatel vyřeší.

Stav „Uzavřena“ – nyní je událost vyřešena a je tak uvedena do konečného stavu dokončenosti jako správně vyřešena.

 Stav „Neodstranitelné“ – nyní je událost nevyřešena a je tak uvedená do konečného stavu dokončenosti jako nesprávne vyřešena -neodstranitelná vada, změna, nedodelek.

2. Klikněte na tlačítko Neodstranitelné nebo Uzavřeno podle, toho co chcete s danou událostí udělat.

Upozornění
Pokud zvolíte jakýkoli stav dokončenosti, je to krok, který již nevrátíte zpět.

5.4.0b

 

3. Kliknutím na @mic nebo @foto můžete přidat audionahrávku nebo fotografii, obrázek.

4. Kliknutím řádek Poznámka k události můžete přidat text k změne stavu.

5. Pro potvrzení stavu klikněte na tlačítko v spodní části obrazovky Změnit stav.

  Zobrazí se Vám detail události a příslušná ikona stavu dokončenosti.

5.4.0c

 

6. Kliknutím na ikonu šípky v levém horním rohu se vrátíte zpět na přehled událostí.

5.4.0d