Úprava projektu – detail projektu

1. V seznamu projektů otevřete svůj projekt. V horní liště, ve středu obrazovky se Vám zobrazí název vybraného projektu.

3.3.0a

2. Všechny detaily projektu si zobrazíte poté, co kliknete v pravém horním rohu na ikonu @i.

3.3.0b

3. Všechny změny v projekte můžete vykonávat poté, co klikněte v pravém horním rohu na tlačítko Upravit. Upravit můžete změny v textu nebo zvolit jinou adresu projektu, či přidat jiný výkres, obrázek.

Upozornění
Výkresy se automaticky propisují i všem jeho podsložkám. Výkres se vždy přiřadí i k nižším složkám, pokud nebyl nahrazený jiným výkresem přiřazeným ke podsložce.

edit project

3.3.0d kopie

4. Po úpravách klikněte v pravém horním na tlačítko Uložit. Veškeré Vámi vykonané změny byly uloženy.

3.3.0e