Smazání projektu

Upozornění
Poté, co smažete projekt, budou všechny složky a události projektu smazány taktéž. Celý projekt se již nebude zobrazovat všem uživatelům projektu.

Pokud už nepotřebujete vy ani vaši kolegové, či subdodavatelé vykonávat změny v projekte, nebo si ho zobrazovat, můžete projekt smazat.

  1. Na obrazovce Projekty klikněte na projekt a otevřete ho.

Ve středu horní části obrazovky se Vám zobrazí název vybraného projektu.

 

3.3.0a

 

2. Klikněte na ikonu v pravém horním rohu @i. Zobrazí se Vám detail projektu.

3.2.0b kopie

 

3. V pravém horním rohu klikněte na Upravit.

3.3.0c

 

4. Poslední řádek úpravy se nazýva Smazat. Klikněte na  toto tlačítko a projekt se smaže.

3.4.0