Úprava složky

Úpravu složky je možno provést až když máte složku otevřenou.

  1. Kliknutím na složku ji otevřete.

 Ve středu horní části obrazovky se Vám zobrazí název otevřené složky,  kterou budete upravovat.

4.2.0

2. Klikněte na ikonu v pravém horním rohu @i. Zobrazí se Vám detail složky.

4.2.0b kopie

 

3. Klikněte na tlačítko Upravit. Poté  můžete vykonávat změny ve složce (změna názvu, změna výkresu).

4.2.0c

4. Můžete zde přepsat název složky nebo změnit výkres.

5. Po změne údajů klikněte na Uložit.

4.2.0e

Změnit výkres ke složce

Upozornění
Výkresy se automaticky propisují i všem svým podsložkám. Vždy se výkres přiřadí i ku nižším složkám, pokud nebyl nahrazený jiným výkresem přiřazeným ke podsložce.

1. Pro změnu výkresu ke složce klikněte na tlačítko Výkres.

   Výkresy které můžete takto přidávat musí být ve formátu .PNG, .JPEG.

2. Nyní klikněte na tlačítko @p.

3.1.2

 

3. Z galerie vyberte výkres

4. Klikněte na tlačítko Vybrat, poté se výkres načte a uloží

3.1.2b

5. Po ukončení úprav klikněte na tlačítko Uložit. Veškeré změny byly uloženy.

 

4.1.0b