Zobrazení aktuální verze

Pro správné fungování aplikace je nevyhnutné, abyste ve svým zařízení měli nainstalovanou

nejnovější verzi Claim it!. Nevíte, jakou máte nainstalovanou verzi Claim It! a zda ji potřebujete

aktualizovat? Vše se dozvíte v hlavním menu.

  1. Klikněte na ozubené kolo .

2g

2. Zmáčknutím tlačítka O aplikaci Claim it! se Vám zobrazí používaná verze.

 

2h

2i

Upozornění
Před aktualizací nové verze je třeba starou verzi aplikace odinstalovat ze zařízení. Vyhnete se tím nežádoucím chybám, které můžou nastat jenom při aktualizaci aplikace. Je třeba, abyste provedli stahování nové verze nanovo.