Řazení

Pomocí řazení můžete měnit pořadí, v jakém se Vám složky a události zobrazují. Každé nastavení řazení platí pouze pro daný projekt, ve kterém změnu řazení nastavíte. Projekt se vždy ve výchozím nastavení řadí podle Názvu (A-Z).

Nejprve musíte vstoupit do projektu či dané složky.

1. Kliknutím na projekt, či složku ji otevřete.

2. Řazení otevřete kliknutím na ikonu filtru a řazení @filt, ve spodní liště.

6.1.0 kopie

 

3. Klikněte na tlačítko Změnit. Zde si můžete vybírat mezi čtyřmi způsoby řazení.

6.1.0b

Zde si můžete vybírat mezi čtyřmi způsoby řazení.

4. Pro vybrání daného způsobu klikněte na tlačítko Vybrat.

6.1.0c

 

5. Pro uložení změn klikněte na Uložit.

6.1.0d